gototopgototop
13. септембар 2011.
Интернет курс - Социјално укључивање и смањење сиромаштва

 


Интернет курс о социјалном укључивању је доступан за јавност од почетка марта 2011. године на интернет адреси www.inkluzijakurs.info. Курс је приредила организација SeConS за потребе Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва.


Курс треба да омогући развој знања и компетенција различитих актера о социјалном укључивању и тиме допринесе успешнијем прилагођавању институционалног оквира, политика и практичног деловања у области смањења сиромаштва и социјалног укључивања стандардима Европске уније.
Курс је бесплатан и састоји се од седам модула знања, а намењен је различитим корисницима: доносиоцима одлука, запосленима у државној управи, представницима и представницама централних и локалних власти и институција, невладиних организација, студентима и студенткињама, стручним круговима и најширој заинтересованој јавности.


Полазници курса могу своје знање проверити и на завршном тесту, уколико то желе, а након успешног полагања теста могу одштампати и сертификат који о том успеху сведочи. Курс се може користити и само информативно, без обавезе усвајања знања и полагања теста.

Израда курса финансирана је средствима Швајцарске агенције за развој и сарадњу и Министарства спољних послова Краљевине Норвешке.

 

...