gototopgototop
Почетна страна Издаваштво
Издавачка делатност Štampa

 
 
ИЗДАВАШТВО
 

 

 

Удружење је издавач следећих публикација:

1) „Социјални рад у установама социјалне заштите" од аутора др Милорада Миловановића;
2) „Социјални развој и планирање", од аутора Проф. др Мире Лакићевић;
3) „Социјална рехабилитација у домовима за старе", од аутора Мр Лидије Козарчанин;
4) „Подручја социјалног рада", од аутора: Др Милорада Миловановића и Др Томислава Крговића;
5) „Закон о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана са коментаром" од аутора: Даринке Сератлић, Србољуба  Стајића и Ружице Стоиљковић, - начелника оделења у Министарству за рад, борачка и социјална питања;
6) „Развој социјалне политике у Југославији", од аутора Др Драгослава Кочовића;
7) „Методе социјалног рада III", од аутора Проф. др Мире Лакићевић;
8) „Социјална политика", од аутора Др Драгослава Кочовића;
9) „Информатор о социјалној заштити у Савезној републици Југославији", у редакцији: Славке Лакићевић и Др Томислава Крговића.


 
Удружење је суиздавач - суфинансијер следећих стручних публикација:

 
1) „Увод у теорију социјалног рада" од Davida Howea, у преводу Факултета политичких наука у Београду;
2) „Методе групног социјалног рада", од аутора: Др Душана Петровића и Др Томислава Седмака;
3) „Појединац и породица - методе, технике и вештине социјалног рада", од аутора:  Др Ивана Видановића.
4) “Речник социјалног рада”, од аутора: Др Ивана Видановића
5) "Прилог историји социјалне политике и социјалног рада",  од  аутора:  Др Томислава Крговића
6) "Супервизија у центру за социјални рад", Бранковић Ива, Шарац Нада, Живанић Светлана, 2018. издавачи: УСРСЗС, ФМК, Комора социјалне заштите

 

 

 

 

 

Издвајамо

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

adresar1

Akreditovani programi obuke