gototopgototop
Актив социолога Štampa

 

 

Актив социолога конституисан за период 2017 - 2021.

 
 
 
На састанку Актива социолога одржаном у Београду 8. децембра 2017. изабран је нови састав Секретаријата, Председник и Заменица председника Актива социолога:  
 
 
Председник Актива социолога Јаворац Горан, ЦСР Чачак 

 

Заменица Председника Актива социолога Вујичић Дијана, ЦСР Ћуприја

 

Секретаријат  Актива социолога:


1. Весна Миловановић, Градски ЦСР Београд

2. Бојан Матовић, Градски ЦСР Београд
3. Снежана -Тумбас Лакетић, ЦСР Суботица
4. Милкица Момчилов, ЦСР Кикинда
5. Љубица Журжиновић, ЦСР Шабац
6. Владан Мишић, ЦСР Крагујевац
7. Адиса Чичић, ЦСР Нова Варош
8. Душица Јовановић, ЦСР Ниш
9. Ивана Панић, ЦСР Пирот
10. Марија Гаљак, ЦСР Косовска Митровица
11. Снежана Стевановић, услуге, ,,Кнегиња Љубица" - Крагујевац
12. Иван Караклић, установе, домови, ,,Срце у Јабуци" Јабука

  
 

 

 

У Новом Саду је почетком јуна 2013. г. у Геронтолошком Центру одржан састанак Актива социолога и том приликом изабрано је ново руководство :

 

Председник Актива социолога је Јаворац Горан, ЦСР Чачак
 

Заменица Председника Актива, Вујичић Тијана, ЦСР Цуприја

 

Чланови Секретаријата Актива социолога су:
 

1. Матовић Бојан, Београд

2. Момчиловић Милица, Кикинда

3. Ерић Небојша, Апатин

4. Киров Ивана, Зајечар

5. Рајић Тања, Пожаревац

6. Стевановић Снежана, Крагујевац

7. Живковић Снежана, Крушевац

8. Тешић Весна, Ужице

9. Маринковић небојша, Лесковац

10. Јовановић Душица, Ниш

11. Гаљак Марија, Кос. Митровица

 

 
 
 
 
КОНСТИТУИСАЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТА СЕКЦИЈЕ СОЦИОЛОГА

 

 

У Београду, у Геронтолошкон центру, новембра 2008. одржана је конститутивна седница Секције социолога и изабран актуелни секретаријат. Састав Секретаријата је следећи:

 

  • Тијана Рајић, председник, ЦСР Пожаревац
  • Небојша Маринковић, заменик председнице, ЦСР Лесковац
  • Горан Јаворац, заменик предсенице, ЦСР Чачак
  • Душица Јовановић, члан, ЦСР Ниш
  • Данијела Звекић, члан, ЦСР Суботица
  • Љиљана Станковић, члан, ЦСР Крагујевац
  • Славица Станојевић, члан, ЦСР Врање.

Као централна тема Секције социолога је место и улога професије у новој организацији рада центара за социјални рад (праћење квалитета услуга центра, активности на изради и имплементацији стратешких докумената на различитим нивоима...) и облици стручног усавршавања социолога.

У току су припреме за одржавање стручног скупа Секције социолога.