gototopgototop
30. новембар 2017. Štampa

 

 

ПРОДУЖЕНО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА "ЉУДИ КОЈИ ЧЕКАЈУ"

 

На захтев пројектног тима Удружења Комисија Министарства правде омогућила је продужетак реализације пројекта до краја јануара 2018. године. То подразумева да ће се предвиђена конференција на којој ће се представити резултати истраживања о положају искључених друштвених група и то: старијих, ОСИ и жена у неразвијеним оптинама Србије одржати у јануару, наредне године.

У току је израда извештаја о истраживању који обухвата квалитативну анализу ставова и исказа са одржаних десет фокус група, као и статистичку анализу демографских и других доступних показатеља о положају и потребама маргинализованих друштвених група.