gototopgototop
1. јул 2011. Štampa

 

У ШТАМПИ НОВИ ДВОБРОЈ „АКТУЕЛНОСТИ“

 

 

И овај број, други по реду у овој години уредила је колегиница Марина Вукотић из Покрајинског завода за социјалну заштиту, као гост Уредник. На нешто преко 80 страна као аутори су управо и најзаступљенији сарадници и сараднице из Покрајинског завода који су елаборирали теме од општег значаја: искуства у развоју супервизије у центрима за социјални рад, као и препоруке у функцији  већег квалитета услуга у институционалној заштити особа са инвалидитетом у Војводини.

 

Заступљени су и други аутори, попут Јелене Марковић из Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, а ту су и сажета искуства са студијског путовања по Холандији где се као ауторке појављују сараднице из оба Завода за социјалну заштиту.

 

Током јула месеца очекује се дистрибуција "Актуелности" који је и овог пута штампан у 350 примерака.

 

...