gototopgototop
8. март 2013. Štampa

 

СЕДНИЦА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА

 

 

Одржана заједничка седница Управног и Надзорног одбора Удружења и донете следеће одлуке:


1. Подржава се иницијатива да Удружење стручних радника социјалне заштите у сарадњи са Институтом за политичке студије из Београда размотри могућности и модалитете, да у склопу заједничке издавачке делатности, стручни часопис  "Актуелности" испуни критеријуме за стицање статуса научног часописа.

2. Утврђени су предлози Извештаја о раду за 2012. и Програма рада за 2013.

3. Утврђени су предлози Извештаја о финансијском пословању за 2012. и Финансијског плана за 2013.

4. Годишње Скупштина Удружења ће се одржати почетком априла текуће године
 
5. Утврђује се висина новчаног дела републичке награде за 2012. (следи Конкурс)
 
  • Прва Републичка награда за појединца    70,000,00 динара нето
  • Друга Републичка награда за појединца   50,000,00 динара нето
  • Трећа Републичка награда за појединца   40,000,00 динара нето
 

Годишњи износ чланарине за чланице (установе и организације) Удружења је 11,865,00 динара.

Годишњи износ чланарине за чланове појединце износи 1.200,00 динара.

.....