gototopgototop
14. октобар 2013. Štampa
 
ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА
 
 

Одржана је седница Управног одбора Удружења, а у раду седнице су учествовали и Председник Скупштине и Председник Надзорног одбора, поред 9 чланова УО и Секретара организације. Седница је одржана у Сремској Каменици у Установи "Дечје село", 11.10.2013.

 

Донете су одлуке у вези измена и допуна Финансијског плана за текућу годину, разматрана је реализација програмских активности и успостављен је механизам усмерен на интензивирање рада Актива (реафирмације неких већ успостављених и конституисање нових-Актив супервизора ).

 

Разматрана је и концепција скорих измена и допуна Статута у правцу успостављања јасних процедура (питање функционисања Сабора, питање замене чланова Скупштине у ситуацијама када изабрани члан престаје да то буде...).

 

Анализирана је и имплементација два пројекта Удружења и донети одговарајући закључци.

 

Донета је и одлука да се ускоро настави рад ове 6. седнице, јер нису размотрене све предвиђене тачке дневног реда (концепт обележавања јубилеја-20 година од оснивања и неке друге теме), али и да се на наредном окупљању, седници УО у проширеном саставу покрене расправа о стратешким правцина развоја Удружења у наредном периоду.

...