gototopgototop
28. новембар 2013. Štampa
 
ФОРМИРАН АКТИВ СУПЕРВИЗОРА
 
 

У Деспотовцу је одржана конститутивна седница на којој је формиран Актив супервизора у социјалној заштити. За Председника Актива је изабран Милан Самарџија из Републичког завода за социјалну заштиту, а за Секретара је изабрана Мирјана Кнежевић, из Центра за социјални рад Вршац.
 

Изражена су очекивања да ће Актив супервизора утицати на даљи ток афирмације супервизијске подршке у центрима за социјални рад,и уопште у систему социјалне заштите, да ће покренути процесе регионалног и међународног повезивања са сродним асоцијацијама и доприносити уједначавању праксе и укупном положају супервизора.
 

Разматран је и предлог Пословника о раду овог новоформираног Актива у оквирима Удружења стручних радника социјалне заштите.
 

До краја јануара 2014. године очекује се израда Програма рада Актива супервизора за наредну годину.