gototopgototop
9. десембар 2013. Štampa
 
ПРИ КРАЈУ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА
 
 

Удружење је средствима обезбеђеним на конкурсу ресорног министарства од почетка априла приступило имплементацији пројекта "Ка систему квалитета у социјалној заштити".

 

Да подсетимо, пројекат је усмерен на побољшање квалитета стручних часописа у области имајући у виду и процес лиценцирања и потребу стручњака да објављују ауторске радове и стичу бодове у поступку обнављања лиценци. Заједно са Институтом за политичке студије из Београда обновљен је часопис" Социјална политика" (претходио је часопис "Весник рада) који излази од 1951. године.

 

Досада су објављена два броја часописа у издању поменутог Института и Удружења стручних радника социјалне заштите која су изазвала завидно интересовање укупне стручне јавности. Већ након првог,обновљеног броја Министарство просвете, науке и технолошког развоја је категорисало часопис у статус од научног значаја, ознака М 53!

 

Часопис је до сада промовисан у Врњачкој Бањи на једном веома посећеном стручном скупу у организацији нашег Удружења (почетак јуна 2013.) и у Деспотовцу приликом формирања Актива супервизора у социјалној заштити. Разуме се, информација о часопису се налази и на интернет страници Удружења!

 

Именовани су и верификовани од стране оба партнера (Института за пол.студије и Удружења стручних радника) Редакција и Савет часописа, као и Главни и одговорни Уредник и Заменик Главног и одговорног Уредника.

 

У току је припрема трећег броја часописа који ће се ускоро појавити пред стручном јавношћу, чиме ће се у суштини заокружити и целина предвиђених пројектних активности.