gototopgototop
27. јануар 2014. Štampa
 
 ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА
 
 

У Темерину је 24. јануара 2014. одржана седница УО којој су присуствовали и Председник Скупштине, колега Борић М. и Председник Надзорног одбора, колега Надашкић М. У веома пријатној атмосфери и још пријатнијем амбијенту Центра за децу и  младе расправљало се о бројним текућим питањима. Донете су следеће одлуке и ставови:
 

  • Усвојен је Финансијски план Удружења за текућу годину и усвојен је концепт обележавања значајног јубилеја - 20 година постојања Удружења стручних радника.

 

  • Радослав Рачић, ВД Директор ЦСР Деспотовац је изабран за члана Комисије за доделу Републичких награда.  

 

  • Разматрана је и усвојена скица програмских активности за наредни двогодишњи период, а најзначајнија новина се огледа у чињеници скорог успостављања Програма за развој и иницијативу. Наведени механизам (Програм за развој и иницијативу) омогућиће највећем броју професионалаца да концептуализује конкретне пројектне идеје и да их посредством Удружења пласира ка потенцијалним финансијским изворима. На тај начин Удружење ће јачати сопствене организацијске капацитете и поспешивати проактивност и креативност стручњака, чланова и чланица наше организације. Овај механизам ће се у најскоријем времену операционализовати и учинити доступним свима који искажу заинтересованост (у складу са процедурама које ће се дефинисати).  

 

  • Донете су и одлуке о висини чланског годишњег улога, висини износа Републичких награда за 2013. и висини накнаде за ангажоване у канцеларији Удружења. Сви износи су остали непромењени у односу на претходне године.

 

  • Донета је и Одлука да се Удружење директно обрати Путевима Србије са молбом за омогућавање бенефицираног коришћења ауто пута за све представнике установа и центара из система социјалне заштите, односно за њихова службена возила.

 

  • Донет је и закључак да се организује Актив правника и да се заједно са Асоцијацијом Центара за социјални рад размотре питања везана за принципе Закона о бесплатној правној помоћи као и о неким процесним питањима - положају органа старатељства у поступцима реаговања на насиље у породици.