gototopgototop
24. фебруар 2014. Štampa
 
 О ЛОКАЛНИМ СОЦИЈАЛНИМ УСЛУГАМА У БОГАТИЋУ
 
 

У склопу реализације пројекта "Развој социјалних услуга-пут ка побољшању положаја друштвено осетљивих група" у Богатићу је 21. фебруара одржан стручни скуп који је окупио значајне актере из општине.

Скупу који је организовало Удружење су присуствовали представници локалне самоуправе, центра за социјални рад, Црвеног крста, средњошколског центра и представници НВО која заступа интересе Рома.

Скупу је присуствовало укупно 15 сарадника из различитих система укључујући и део пројектног тима нашег Удружења. Била је ово прилика да релевантни актери из локалне заједнице анализирају потребе у општини за конкретним локалним социјалним услугама и да перспективно предузму одговарајуће кораке у том правцу.

Резултати рада са овог стручног скупа указују да и у општини Богатић постоје индикатори који говоре у прилог потреби успостављања социјалних услуга из надлежности општине, пре свих помоћи у кући намењене старима и особама са инвалидитетом, неких превентивних програма усмерених ка младима.

Скуп је категорисан од стране Коморе социјалне заштите и учесницима из система социјалне заштите и образовања биће издата потврда која ће им донети одговарајући број бодова у процесу релиценцирања.