gototopgototop
28. фебруар 2014. Štampa
 
 САСТАНАК У НИШУ
 
 

У оквиру реализације ТЕМПУС пројекта „Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалне заштите“ у Нишу је 20. и 21. фебруара одржан почетни састанак партиципаната овог пројекта.

Домаћин састанка је био Универзитет у Нишу (Филозофски факултет), а учествовали су представници: Универзитета у Београду, Универзитета у Новом саду, Универзитета College Zealand из Данске, Универзитета Катаније из Италије, Института за образовање Универзитета у Лондону, Велика Британија, као и представници Републичког завода за социјалну заштиту РС, Асоцијације центара за социјални рад РС, Удружења стручних радника социјалне заштите РС, Јединице за социјалну инклузију и смањење сиромаштва и Центра за независно живљење ОСИ.Нашу организацију је представљао колега Живко Петровић из Центра за породични смештај и усвојење Ниш.

Након дводневног рада у пленуму и по радним групама, сачињени су динамички планови рада за три радна пакета пројекта. У оквиру првог радног пакета, где је предвиђено учешће представника овог Удружења, назначени су извршиоци и њихова задужења на спровођењу теренских истраживања у циљу утврђивања потреба на тржишту рада и мапирања социјалних потреба становништва. На основу резултата ових истраживања, биће предложени будући стандарди праксе.
Посебна сесија била је посвећена дистрибуцији и прерасподели буџета пројекта, с обзиром да су одобрена средства нешто нижа од првобитно предвиђених.

Коначно, прелиминарно су договорени термини првих студијских путовања са циљем упознавања рада релевантних институција у оквиру ЕУ и њихове позитивне праксе.