gototopgototop
1. април 2014. Štampa

 

ДОМЕТИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

 

 

У организацији "Amity" као чланице Мреже против сиромаштва Србија у Београду је одржана расправа са стручњацима из области социјалне заштите.

Тема састанка је била усмерена на осветљивање покривености и довољног обухвата становништва НСП (новчана социјална помоћ), њеном адекватношћу, ефективношћу и споном са тржиштем рада.

Запажену улогу имали су, поред осталих, и представници Удружења стручних радника социјалне заштите Србије представљени кроз учешће сарадника из Актива социолога и секретара организације.