gototopgototop
10. април 2014. Štampa

 

АКТИВНОСТИ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА

 

 

Ових дана Удружење је ангажовано на подршци реализацији истраживања коју у систему социјалне заштите, али и у делу других система где има потреба за ангажовањем стручњака из области социјалне политике, спроводе тимови Факултета политичких наука (Проф. др Жегарац Невенка) у Београду и Универзитета у Нишу (Проф. др Тодоровић Јелисавета). Циљ је утврђивање актуелне квалификационе структуре стручних радника и потреба за новим радним местима у области социјалне политике и социјалне инклузије.
 

Упитници ова два истраживачка тима достављена су установама за смештај и другим организацијама социјалне заштите у електронској верзији и верује се да ће ниво ажурирања,односно достављања попуњених упитника бити у складу са значајем укупног пројекта.