gototopgototop
29. април 2014. Štampa

 

СТРУЧНИ СКУП У БАЧУ

 

 

У оквиру пројекта "Развој локалних услуга – пут ка побољшању положаја друштвено осетљивих група",  24.априла 2014. одржан је стручни скуп у згради општине Бач, трећи по реду. Скуп је имао за циљ да помогне локалним социјалним актерима да развију ефикасне локалне услуге у заједници. Општина Бач је, једна од општина у којој не постоје развијене услуге у заједници (изузев социјалног становања у заштићеним условима). Овом скупу присуствовали су представници релевантних социјалних субјеката: центра за социјални рад, цивилног и невладиног сектора, школства, пружаоца услуга, волонтера (изузев локалне самоуправе). Представници различитих актера (Центра за социјални рад и невладиних организација) имплементирали су до данас више пројеката (услуге помоћ у кући за стара лица, дневни боравак и друге услуге) у заједници. Међутим, учесници скупа виде велики проблем у вишегодишнјој немогућности обезбеђења наставка пружања услуга, након реализације пројеката (усвојене општинске одлуке практично се не спроводе због недостатка финансијских средстава у локалном буџету). Сви су се сложили да постоји проблем недостатка механизма праћења и евалуације спровођења услуга на локалном нивоу, како мера стимулације тако и санкција за непрограмско издвајање средстава за социјалну заштиту на локалном нивоу. То су најчешће разлози постојања озбиљних проблема да, до сада, неке општине немају ниједну одрживу услугу у заједници без озбира на изражене потребе угроженог становништва.

 

Скуп је обележио активан и конструктиван рад у групама, од мапирања вишеструко осетљивих група (приоритети:стара лица, особе са инвалидитетом, породице у ризику), идентификовања њихових потреба и проблема (SWOT анализa), до препознавања препрека и, након избора стратегија за акцију, предлога планова акција, могућих мера за развој одрживих локалних услуга. И на овом скупу, учесници су се сложили да је приоритетност обезбедити ефикасну услугу помоћи и неге у кући за старе у околним насељеним местима (6) и услуге Дневног боравка намењеног деци и младима са сметњама у развоју. Учесници су, такође, подвукли значај превентивног рада са породицама у ризику и потребу отварања саветовалишта за рад са породицом (услуге се већ обезбеђују у локалном центру за социјални рад). Учесницима су представљени примери добре праксе других локалних заједница и различите могућности коришћења локалних ресурса, значај јачања локалних партнерстава, потреба развоја социјалног менаџмента и заговарања идеје ради ширења видљивости потреба и значаја локаланог деловања за добробит угроженог становништва у заједници. У општини је у току припрема израде нове Стратегије друштвено економског развоја 2014-2020. и стиче се утисак да је овај сусрет  дошао у прави час како би се обезбедиле дугорочне и ефикасне услуге социјалне заштите у заједници.