gototopgototop
15. децембар 2014. Štampa

 

 АКТИВ СОЦИОЛОГА

 

 

На седници Актива социолога одржаној у Београду 10. децембра у Републичком заводу за социјалну заштиту која је одржана као део активности  Удружења стручних радника социјалне заштите присуствовало је четрдесетчетири социолога запослена у Центрима за социјални рад Републике Србије.

 

На седници су разматране следеће теме:

  • Положај социолога у систему социјалне заштите.
  • Доношење Програма рад секције за 2015. годину.
  • Делегирање члана секције у радну групу у случају промене Правилника.
  • Лиценцирање послова планирања и развоја (које обављају социолози) у складу са Законом о социјалној заштити и Правилником (чије се измене очекују).
  • Обрасци за израду годишњих извештаја Центара за социјални рад Србије.
  • Учешће социолога у специјалистичким пословима (медијација, третман над починиоцима насиља, психотерапија, супервизија и др.).
  • Чланство у Комори.

 

На седници Актива је овлашћено Председништво и председник Актива социолога да сумира све предлоге и закључке и да се у наредном периоду јединствено наступи код свих надлежних институција а све у циљу побољшања положаја социолога у систему социјалне заштите.О закључцима биће упозната и помоћница министра Бранка Гајић која ће у наредном периоду примити делагацију актива социолога.