gototopgototop
14. јануар 2015. Štampa

 

 Нови број "Социјалне политике"

 

 

У току је дистрибуција часописа "Социјална политика"бр.3/2014 ка једном делу чланица Удружења. Овај, трећи прошлогодишњи број је тематски усмерен  на  сагледавање политика према старима. Садржај обухвата текстове  о пензијски системима и о токовима реформе у овој области, о дуготрајној заштити старих у животном окружењу, као и о примени одређених скала за процену нивоа подршке.

Часопис садржи и низ других текстова, почев од потреба за кадровима у социјалној заштити у  Србији, преко обележја  процеса децентрализације социјалне заштите  у Црној Гори  и  текста који говори о вредностима у социјалном раду.

Претходно објављени бројеви доступни су на интернет страници Удружења.