gototopgototop
20. април 2015. Štampa

 

  СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 

17. априла 2015. у Зрењанину, Каштел Ечка одржана је 14. седница Управног одбора Удружења стручних радника социјалне заштите Србије. Том приликом разматрани су и анализирани пословни резултати из прошле године и донете одлуке о програмским оријентацијама у текућој.

Том приликом су усвојени Извештај о раду Удружења за 2014. и Извештај о финансијском пословању 2014. и Извештај о попису основних средстава и имовине.

Усвојен је и Програм рада за 2015. и Финансијски план за ову годину.

Исказано је задовољство оствареним резултатима рада и укупног пословања током претходне године, године у којој се обележавало и 20 година од оснивања Удружења. Посебно је истакнут значај успостављеног Програма за иницијативе и развој којег даље треба и нормативно и организационо уобличавати. Донете су и неке конкретне одлуке и основане су радне групе за израду Правилника о материјално финансијском пословању и за припрему Скупштине и Сабора.
 
У наставку рада отпочет је процес стратешког планирања за период 2016-2020. који треба да дефинише стратешке правце и циљеве у наредном периоду. Поред чланова УО процесу стратешког планирања су приступили и чланови Скупштине, затим Надзорног одбора и неких чланица Удружења.