gototopgototop
2. јун 2015. Štampa

 

  СМЕРНИЦЕ ЗА ПОВРЕМЕНО ХРАНИТЕЉСТВО

 

 

Марија Васић, директорка ЦСР Пирот је представник Удружења у радној групи формираној за израду смерница у вези развоја повременог породичног смештаја. Покрајински завод за социјалну заштиту у оквиру ИПА пројекта "Јачање система правосуђа и социјалне заштите у циљу унапређења заштите деце у Србији" пилотираће услугу у четири града: Ниш, Крагујевац, Београд и Нови Сад, а услуга ће бити усмерена на породице са децом са сметњама у развоју.

 

У пилотирање су укључени Центри за социјални рад и Центри за породични смештај и усвојење из наведених градова. До сада су одржана три састанка радне групе, а очекује се да на наредном састанки у Новом Саду буду потпуно дефинисане смернице како би се убрзо отпочело са пилотирањем услуге.