gototopgototop
30. јул 2015. Štampa

 

    ЈАЧАЊЕ СИСТЕМА  СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - ПРЕВЕНЦИЈА ИЗДВАЈАЊА ДЕЦЕ ИЗ ПОРОДИЦА

 

 

Удружење у сарадњи са УНИЦЕФ-ом, и Министартсвом за рад, запошљавање, борачка и социјална питања наставља пружање подршке породицама у ризику од издвајања деце (пре свих, са сметњама у развоју).

Подршка ће у наредном периоду бити усмерена, превасходно на јачање компетенција запослених у центрима за социјални рад,али и у другим деловима система социјалне заштитеи локалне заједнице.

Кроз пројекат који је управо отпочео са спровођењем (део укупног пројекта ИПА 2013) јачаће се  вештине сарадника у областима-примене Листе индикатора за процену ризика од издвајања деце из породица, израде Плана сталности за дете као дела интегралног Плана мера и услуга за попродицу и правовременог обезбеђења интензивне подршке породицама у периоду кризе од могућег измештања детета.