gototopgototop
30. децембар 2015. Štampa

 

  "СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА" БРОЈ 2/2015

 

 

Из штампе је управо изашао други овогодишњи број часописа "Социјална политика" чија је тема положај особа са инвалидитетом у Србији.

Садржај овог броја часописа је фокусиран на примену еко системске теорије у пракси социјалног рада из угла односа породице детета са сметњама у развоју и интерресорне комисије као и на могућности запошљавања особа са инвалидитетом.

Овај број "Социјалне политике" доноси и текст о значају развоја услуге персонална асистенција и извештај о примени Конвенције о правима ОСИ у Србији.

На сајту Удружења и Института за политичке студије биће омогућен увид у текстове и садржај наведеног броја часописа, а један број примерака биће ускоро упућен представницима система социјалне заштите - чланицама Удружења.