gototopgototop
20. јануар 2016. Štampa

 

   ОБУКА У БЕОГРАДУ

 

 

У наставку реализације пројекта ИПА 2013 "Јачање улоге социјалне заштите у пружању подршке породицама у ризику од измештања деце", у хотелу  "Праг" 27. јануара 2016. године у  Београду организује се пилот обука "Поступање центра за социјални рад у организовању помоћи и подршке породици у случајевима постојања ризика од измештања деце"  намењена сарадницима Градског центра за социјални рад Београд.

Након пилотирања наведеног програма обуке намера је да се програм акредитује и стави на располагање систему социјалне заштите. Иначе је планирано да се кроз пројектне активности овом обуком обухвате и запослени у Крагујевцу, Новом Саду и Нишу.
 

У међувремену тимови стручњака ангажовани кроз наведени пројекат Удружења финализовали су текст Смерница за израду плана сталности за дете и Листу индикатора за процену ризика од измештања детета из породице који ће ускоро бити стављен на располагање стручној јавности.