gototopgototop
15. март 2016. Štampa

 

    РАЗМОТРЕНО ПОСЛОВАЊЕ УДРУЖЕЊА ЗА 2015.

 

 

На управо завршеним састанцима НО и УО Удружења разматрани су и усвојени предлози Извештаја о раду за 2015. и Извештаја о финансијском пословању за 2015. Констатовано је да Удружење бележи стални тренд  јачања активности и утицаја на процесе у социјалној заштити и да у материјално финансијском смислу послује стабилно.
 

Усвојен је и предлог Програма рада за 2016. који је заснован и на продуктима стратешког планирања, најпре у одређењу стратешких праваца развоја до 2020.
 

Донета је одлука о висинама накнада за Републичке награде за 2015. (ускоро се очекује Конкурс), о износу годишње чланарине која износи 14.000,00 динара и о накнадама за рад у канцеларији Удружења које су остале на прошлогодишњем нивоу.
 

Донет је и закључак УО да се приступи организацији студијског путовања у Словачку.