gototopgototop
20. април 2016. Štampa

 

    РЕПУБЛИЧКЕ НАГРАДЕ ЗА ПОСЕБАН ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

На стручном скупу, одржаном 15-16. априла 2016. године на Дивчибарама, Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије је и ове године свечано уручило добитницима Републичку награду за посебан допринос унапређењу социјалне заштите РС за 2014. годину, за установе и организације и у категорији за појединца. Ова награда има дугу традицију и одрживост, значајан је подстицај раду појединаца и установа али и допринос свеукупној афирмацији социјалног рада и социјалне заштите у земљи. У тешким условима опште друштвених промена, веома је важно подржати наш најважнији ресурс а то су људи за које смо сигурни да ће, и у временима највећих криза, одговорити на бројне изазове који се пред њих постављају, промовишући једно хуманије друштво и  солидарност засновану на поштовању права најугроженијих група у земљи. Имајући у виду досадашње деловање и остварене резултате пријављених кандидата, Комисија за доделу Републичких награда у петочланом саставу којом је преседавао др. Миленко Чуровић, на седници одржаној 25. децембра 2015.донела је следећу одлуку:
 

У КАТЕГОРИЈИ УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА, "Повељу’’за ванредне доприносе у развоју социјалне заштите у 2014. години, добили су:
 

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ из Ниша
Од свог основања (2011), Центар за породични смештај и усвојење Ниш пружа подршку за приближно 650 угрожене деце из нишавског, топличког, пиротског, јабланичког и пчињског округа. Добар тим стручњака са доказаним искуством у области заштите деце пружа велики допринос развоју нових пракси социјалног рада у области породичног смештаја и усвојења како би учинили живот и одрастање ове деце лепшим и квалитетнијим. Водећи се професионалним принципима у раду и савременим методологијама центар гради свој препознатљив и аутентичан стил у раду зарад срећнијег живота угрожене деце. За свега неколико година постојања, успешно је реализовао 10-так пројеката, бројне обуке, конференције, трибине, стручне скупове, едукације у области породичног смештаја и усвојења промовишући струку у медијима и јавности, уводећи и недостајиће садржаје и услуге као што је Породични кутак при Центру, Клуб за младе и сл. Специфичност рада је и укључивање у едукација ромских хранитељских породица (23,51%) чиме је обезбеђено једно од основних људских права, права детета на живот у породици исте националне припадности. И оно најважније, Центар ужива велико поверење и углед међу својим корисницима и постиже бројне резултате у раду са њима,  негујући позитивни приступ, емпатичност и сензибилираност и, пре свега добре међуљудске односе и тимски рад.

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ’’Кнегијња Љубица’’ из Крагујевца
Град Крагујевац може, од 2011. године, да се похвали оснивањем нове установе социјалне заштите намењене  успостављању, пружању и развијању услуга у заједници, из надлежности локалне самоуправе. Иако идеја о оснивању оваквог центра траје доста дуго,  овај пионирски подухват организовања услуга у заједници пратило је: озбиљна посвећеност, додатна знања и вештине његових запослених као и не мање бројне препреке и ризици. Центар данас својим суграђанима обезбеђује већи број услуга: Услуге Помоћ и нега у кућу за одрасла и стара лица, Прихватилиште за децу и младе, Прихватилиште за жртве насиља у породици, Дневни боравак за одрасле и старије особе; Дневни боравак за децу из породица у ризику, Услуге Центра за младе, Услуге Клуба младих особа са инвалидитетом и друго. Активно учествује у реализацији бројних пројеката са израженим иновативним решењима у пракси како у свом граду тако и на националном нивоу (као што је пилотирање нових услуга на пружању подршке природним породицама у ризику од измештања деце). Центар је значајан социјални субјекат у заштити угрожених група у свом граду а његови стручњаци своја знања и добре праксе преносе великом броју заинтересованих представника других градова и општина.

 

У КАТЕГОРИЈИ ПОЈЕДИНАЦА, награде за ванредни допринос развоју социјалне заштите за 2014. добили су:

1. НАГРАДА: Станковић Љиљани, по занимању социолошкиња и руководилац Центра за социјалне заштите "Кнегиња Љубица" из Крагујевца
Свој 30-дишњи радни век значајно је усмерила на развој и унапређење услуга социјалне заштите у граду у којем живи и ради. Обзиром да је дугорочно посвећена области социјалне заштите активно је учествовала у свим његовим реформским процесима у овој области. Упркос бројним ограничењима и препрекама, успела је да се оствари као један од најбољих професионалаца у систему социјалне заштите. Сталним напредовањем и јачањем професионалних капацитета као и значајним доприносом одрживости социјалних услуга за најосетљивије групе у нимало једноставним условима реформских процеса, доприноси и афирмацији социјалне заштите у Републици Србији. Креирала је бројне програме рада и стандарде услуга у којима је радила и преносила своја знања другима, за добробит развоја система социјалне заштите. Иако је највећи део свог радног века радила као организатор и руководилац, никада није запоставила посвећеност угроженим категоријама становништва, радећи на побољшању њихових услова за живот.

 

2. НАГРАДА: Даница Стаменковић, социјална радница из ЦПСУ Ћуприја
Своју радну каријеру социјалног радника, започела је као апсолвент у ЦСР Параћин, на замени колегинице. На пословима социјалног рада, учествовала је у више тимова и служби на решавању проблема различитих социјалних група, користећи знања и стечене вештине кроз бројне едукације и обуке које је завршила. Међутим, њена највећа ’’љубав’’ јесте Хранитељство и породични смештај угрожене деце, којима посвећује преостали део свог рада, од припрема и обука будућих хранитељица, промовисања хранитељства у заједници, формирању Клуба хранитеља и других бројних послова у овој области. Оснивањем регионалног Центру за породични смештај и усвојење у Ћуприји, од 2011. године постаје један од његових омиљених радника како међу хранитељицама тако и међу децом. Љубав и посвећеност коју је делила са колегама и људима којима је помагала, заслужује афирмацију и признање.

 

2. НАГРАДА: Ранђеловић Владимир, специјални педагог из ЦСР Параћин
Специјални педагог, од 1975. године запослен у ЦСР Параћин. Као први специјални педагог у области рада са малолетним прекршиоцима и учиниоцима кривичних дела, стварао је основне принципе и стандарде у овој области. Тако је градио свој професионални интегритет и често био ослонац и подршка младим генерацијама у овој општини који су га и након престанка рада, обилазили како би се посаветовали и похвалили својим успесима. Сличан несебичан однос и ’’безрезервно давање’’ гајио је и са колегама као шеф тима, ширио знања и дуго година стицана искуства. Од 2009. радио је као водитељ случаја у служби за децу и младе, након чега се пензионише 2015. године (даље радећи као поротник Вишег суда у Јагодини). Колегијалност и несебичност у раду са корисницима и љубав и посвећеност према социјалној заштити, потреба да пренесе своја  знања и најбоље праксе, свакако су добар модел и додатна вредност млађим колегама у данашњој нелојалној конкуренцији!

 

3. НАГРАДА: Шулеић Стевановић Радмила, социјални радник из ЦСР Кучево
У ЦСР Кучево са Установом за одрасле и старије, ангажована су свега два стручна радника на пословима социјалног рада и сигурно да овај центар са установом неби могао да функционише да не постоји постуна посвећеност послу и предан рад запослених радника, каква је предложена кандидаткиња за награду. Социјална радница, ангажована као водитељ случаја на свим пословима: од материјалних давања, смештаја, поремећених породичних односа, малолетничке делинквенције, хранитељства у чак 10 месних заједница, поред бројних свакодневних обавеза, испред ЦСР обавља и улогу старатеља као и бројне друге послове. Такође, нису занемарљиви ни њени доприноси у више пројеката које је, са својим сарадницима, успешно спроводила на територији општине. И поред великих задужења у Центру, увек је спремна за стицање нових знања и вештина како би најквалитетније одговорила на бројне потребе њених суграђана, којима је подршка потребна.
 

Честитамо свим колегама на доприносу квалитетнијем животу наших грађана и посебном доприносу унапређењу социјалне заштите.
 

Удружење стручних радника социјалне заштите РС