gototopgototop
2. јун 2016. Štampa

 

  ПРЕДСТАВЉЕНА ЛИСТА ИНДИКАТОРА

 

На Златибору је од 10.-12.05.2016. године у организацији УНИЦЕФ-а одржан стручни скуп под називом „Како до квалитетних услуга раних интервенција“.Другог дана  у оквиру теме Ране детекције о којој је говорила др Нирвана Пиштољевић, представници сектора здравства, образовања и социјалне заштите који су укључени у овај програм УНИЦЕФ-а, представили су своја искуства у развоју и примени стандардизованих  инструмената ,али и помоћних средстава и листа, намењених за рану детекцију сметњи у развоју код деце.

 

Циљ је да се развојне тешкоће детектују на време, за шта је потребно правовремено и кооирдинисано деловање свих система.Ово је предуслов за  организацију квалитетне подршке деци. У оквиру ове теме, Светлана Дражовић, је испред Удружења стручних радника социјалне заштите, представила Листу индикатора за процену ризика од издвајања детета из породице.Листа је један од исхода пројекта“ Јачање улоге центара за социјални рад у подршци породицама у ризику од издвајања деце “  којим Удружење са другим партнерима учествује у великом УНИЦЕФ-овом пројекту „Унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите у Србији“.

 

Приликом презентације је  истакнута усклађеност циљева пројекта са међународним законодавством и локалним Законима и документима  који се баве правима деце и правима особа са инвалидитетом,али и стандардима принципима рада социјалне заштите у овој области. Истакнуто је да се не ради о новом инструменту,већ о помоћном средству које је настало после анализе праксе у раду са овом циљном групом,у настојању да се заштита деце унапреди и спречи ризик од издвајања деце из породица.