gototopgototop
2. новембар 2016. Štampa

 

   ИЗРАДА ЗАКЉУЧАКА СА СТРУЧНОГ СКУПА ОДРЖАНОМ У КРАГУЈЕВЦУ

 

Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије, након одржаног Стручног скупа - Панел дискусија у Крагујевцу 26.10.2016. године, на теме:  „Спорна правна питања у заједничким предметима Центара за социјални рад и правосудних органа“ и   „Одговорност Центра за социјални рад за накнаду штете, коју проузрокују „друштвено осетљива лица“ (малолетници под мером или старатељством, одрасла и стара лица под старатељством...)“, наставља са активностима покренутим на овом стручном скупу.

Сва саопштења судија Апелационог суда и излагања Вулевић Драгана из МРЗБСП, као и саопштења представника Удружења (и других учесника у расправи) послужила су као добра основа  за извођење прелиминарних закључака.

Скупу је присуствовало преко 40 учесника , а текст Закључака ће ускоро бити усаглашен у оквиру рада експертске групе и биће објављен на сајту Удружења.