gototopgototop
15. децембар 2016. Štampa

 

   САСТАНАК АКТИВА СОЦИОЛОГА У БЕОГРАДУ

 

Актив социолога који окупља сараднике из центара за социјални рад али и из установа за смештај и других пружалаца услуга, одржаће у просторијама РЗСЗ, 22. децембра 2016. свој редовни састанак.

Дневни ред ће се одредити ових дана, али ће се свакако дискутовати о праћењу и извештавању о делатности установа и организација  и услуга у области социјалне заштите, имајући у виду крај календарске године.