gototopgototop
Почетна страна Вести Архива вести из 2017. године
26. децембар 2017. Štampa

 

 

Завршна конференција пројекта "Људи који чекају"

 

У Нишу ће 24. јануара 2018. године бити одржана конференција на којој ће бити представљени резултати истраживања о положају и потребама маргиналних друштвених група (посебно старих,ОСИ и жена) за социјалном заштитом.

Конференција ће се организовати у хотелу Тами, а формат конференције се ових дана планира са значајним пертнерима, најпре са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарством правде.

Планирано је да се тог дана одржи и свечаност на којој ће бити уручене "Повеље", Републичке награде за 2016. годину.

Очекује се да тада заседа и Управни одбор Удружења.

 

 

 
13. децембар 2017. Štampa

 

 

САСТАНАК АКТИВА СОЦИОЛОГА

 

У Београду је, у простору Републичког завода за социјалну заштиту, 8. децембра одржан састанак Актива социолога који делује при Удружењу. Том приликом разматрани су предстојећи послови на плану праћења и извештавања, као и неки битни аспекти положаја и функционисања социолога унутар система социјалне заштите.

Скупу је присуствовало око тридесетак социолога.

 

 

 
30. новембар 2017. Štampa

 

 

ПРОДУЖЕНО ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА "ЉУДИ КОЈИ ЧЕКАЈУ"

 

На захтев пројектног тима Удружења Комисија Министарства правде омогућила је продужетак реализације пројекта до краја јануара 2018. године. То подразумева да ће се предвиђена конференција на којој ће се представити резултати истраживања о положају искључених друштвених група и то: старијих, ОСИ и жена у неразвијеним оптинама Србије одржати у јануару, наредне године.

У току је израда извештаја о истраживању који обухвата квалитативну анализу ставова и исказа са одржаних десет фокус група, као и статистичку анализу демографских и других доступних показатеља о положају и потребама маргинализованих друштвених група.

 

 

 
29. новембар 2017. Štampa

 

 

НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА "СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА"

 

Из штампе је управо изашао часопис "Социјална политика " број 1/2017 као продукт претходно реализованог пројекта "Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити" подржаног од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Часопис заједнички издају Удружење стручних радника социјалне заштите Србије и Институт за политичке студије.

Овај број доноси текстове интегрисане у тематски оквир изазова социјалне политике у транзиционим друштвима. Прилоге у овом броју часописа имају колегинице из Македоније, колега из Босне и Херцеговине и неколико аутора са подручја Републике  Србије, а објављени радови третирају проблеме у вези режима дугорочне неге, квалитета управљања јавним расходима у систему социјалне заштите као и и неке теме о  социодемографским факторима од утицаја на запошљавање глувих и наглувих особа.

Часопис ће ускоро бити дистрибуиран чланицама Удружења а доступан је и на сајту.

 

 

 
22. новембар 2017. Štampa

 

 

ОБУКЕ ЗА САРАДНИКЕ У ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

Удружење је као носилац ауторског права акредитованог програма обуке ’’ПОСТУПАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОСТОЈАЊА РИЗИКА ОД ИЗМЕШТАЊА ДЕЦЕ’’  одржало тренинг у Суботици и Крушевцу претходних дана.

Наредне седмице исти тренинг ће бити одржан у Лесковцу и Зајечару за стручне раднике из тих региона, а све у сарадњи  и на иницијативу Коморе социјалне заштите.

 

 

 
7. новембар 2017. Štampa

 

 

У току потписивање Протокола о сарадњи са партнерима из Словачке

 

Студијска посета реализована почетком септембра ове године систему социјалне заштите Републике Словачке, резултираће успостављањем формалне сарадње Удружења и Канцеларије Омбудсмана за дечија права.

Протокол о сарадњи омогућиће потписницима размену студијских посета, креирање заједничких пројеката, размену стручне литературе и размену информација од значаја за развој европског модела социјалне политике.

 

 

 
26. октобар 2017. Štampa

 

 

У току формирање Секретаријата Актива социјалних радника

 

На иницијативу неколико социјалних радница/ка, а пре свих колегиница из Геронтолошког центра Панчево одржан је иницијативни састанак у вези покретања рада Актива социјалних радника. Истакнут је низ проблема и изазова са којима се социјални радници суочавају у непосредном раду у области социјалне заштите, како у установама за смештај корисника тако и у центрима за социјални рад. Очекивања су да се кроз Актив социјалних радника дискутује о изазовима праксе са циљем побољшања укупног квалитета социјалног рада и услуга које се пружају у области социјалне заштите.

Формирање Секретаријата Актива социјалних радника планирано је у новембру, а домаћин тог састанка биће Геронтолошки центар Панчево.

 

 

 
24. октобар 2017. Štampa

 

 

Фокус група у Белој Паланци

 

У склопу истраживачког пројекта "Људи који чекају" који реализује Удружење одржано је досада  укупно 9 Фокус група. Три Фокус групе су окупиле на дискусију грађане, представнике старијих (Мали Зворник), особе са инвалидитетом (Дољевац) и незапослене жене (Пријепоље), а осталих 6 Фокус група је окупило представнике центара за социјални рад, локалне самоуправе, црвеног крста и удружења грађана из тридесетак неразвијених општина Србије.

У плану је да се последња Фокус група одржи у Белој Паланци и то 27. октобра 2017. а окупиће представнике јавног живота из Димитровграда, Бабушнице и домаћина састанка.

 

 

 
4. октобар 2017. Štampa

 

 

Реализација пројекта "Људи који чекају"

 

У току су интензивне припреме за спровођење истраживања о положају посебно осетљивих друштвених група у неразвијеним општинама земље и у сеоским срединама, као сегмент пројекта који је је подржан од Министарства правде,односно Владе Републике Србије. У фокусу интересовања су стари, особе са инвалидитетом и жене .

У припреми је организовање десет фокус група које ће се одржати по неразвијеним регионима и то у Брусу, Малом Зворнику, Кучеву, Пријепољу, Опову и још неким локацијама које се управо ових дана одређују. Ове фокус групе ће окупити релевантне представнике из структуре јавног и цивилног сектора-центри за социјални рад, локална самоуправа, удружења грађана и нво, црвени крст, а три фокус групе ће окупити представнике осетљивих друштвених група и то  старих, особа са инвалидитетом и жена.

 

 

 
28. септембар 2017. Štampa

 

ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О РЕПУБЛИЧКИМ НАГРАДАМА ЗА 2016.

 

Комисија за доделу Републичких награда је заседала 27.9.2017. у Београду у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту и донела одлуке о добитницима Републичких награда за  допринос у унапређењу социјалне заштите за 2016. годину.


У категорији појединаца награде су добили :

 • Милачић Зоран ,дипл.социјални радник , Директор Центра за заштиту одојчади,деце и омладине Београд добитник је ПРВЕ Републичке награде за 2016.годину,
 • Радисављевић Светлана, дипл.социјална радница , Геронтолошки центар Матарушка Бања добитник је ДРУГЕ Републичке награде за 2016. годину ,
 • Факић Музафера, дипл.педагог , Центар за социјални рад Нови Пазар добитник је ТРЕЋЕ Републичке награде за 2016. годину.

 

У групацији установа и организација Републичку награду за 2016. годину  "ПОВЕЉА" добио је Центар за социјални рад Кула

 

 
20. септембар 2017. Štampa

 

О НЕКИМ ПРАВНИМ ПИТАЊИМА

 

И након формалног окончања пројекта  „Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити“, и неколико одржаних панел расправа са представницима правосуђа  о појединим правним питањима која су означена као "полемична или нејасна" у пракси  из домена улоге цср као органа старатељства, настављен је рад  успостављене експертске групе (представници правосуђа и чланови Актива правника  ). Том приликом анализирана су  и обрађена  нека појединачна питања пристигла од стране ЦСР  и формулисани одговори који могу послужити као оријентир у непосредном раду.

 

pdf-321    Детаљније...

 

 

 

 

 
14. септембар 2017. Štampa

 

ЗАКАЗАНА СЕДНИЦА УО И КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА

 

Крајем септембра, тачније 27.9.2017. у Београду у простору РЗСЗ одржаће се 8. седница УО Удружења чији ће дневни ред бити усмерен на анализу реализације програмских активности (међународна сарадња и искуства из студијске посете систему соц.заштите у Словачкој, правила и услови  реализације акредитованог програма обуке,  ниво уплата првог дела чланарине за текућу годину.) и планирање активности за наредну годину.

Истог дана одржаће се и седница Комисије за доделу Републичких награда која ће разматрати пристигле предлоге на конкурсу за 2016. годину. И овај састанак ће бити одржан у просторијама РЗСЗ, Теразије 34.

 

 

 
29. август 2017. Štampa

 

ИНИЦИЈАТИВА УДРУЖЕЊА

 

Након завршетка пројекта "Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити“ који је био карактеристичан по оствареној сарадњи са представницима правосуђа анализирана су нека отворена правна питања која се тичу процесног положаја ЦСР у поступцима пред судовима.

С тим у вези Удружење је ових дана званично покренуло иницијативу преко Основног суда у Трстенику о потреби заузимања  правних ставова по неким спорним питањима и то:

 • Да ли у судским поступцима за накнаду штете по основу одговорности за другог, ради одлучивања о тужбеном захтеву Суд треба да примењује принцип објективне одговорности или принцип претпостављене кривице?
 • Да ли је правилно поступање суда када у судским поступцима, у вези датог налаза и стручног мишљења Центра за социјални рад, позива и саслушава као сведока радника који је учествао у изради тог налаза и стручног мишљења?
 • Да ли у судским поступцима у којима се као иницијатор поступка (тужилац, преглагач) појављује Центар за социјални рад, трошкови извођења доказа чије је извођење предложио Центар за социјални рад – треба да падају на терет буџетских средстава суда? Да ли је неопходно да предлог да трошкови извођења предложених доказа падају на терет буџетских средстава суда, и формално буде постављен у иницијалном акту?
 • Шта се подразумева под виђањем детета у контролисаним условима? Да ли Центар за социјални рад може предложити суду да један од родитеља уопште не виђа дете – уколико оцени да је то у складу са најбољим интересом детета?
 • Ко процењује да ли је дете способно да формира сопствено мишљење, и на који начин  - да ли то чини Суд или други орган пред којим се води поступак, или привремени, односно колизијски старатељ детета, и да ли се ради о њиховој слободној процени, односно слободном уверењу?
 • Како суд треба да поступи када је налаз и стручно мишљење Центра за социјални рад у супротности са мишљењем детета које је старије од 10 година?
 • Како права и интереси детета могу бити заштићени у ситуацији када суд (или други орган поступка), очигледно погрешно (самовољно) процени да дететово мишљење није у његовом најбољем интересу, а лице које заступа дете и за којег постоји процена суда да правилно заступа дете - не користи право на жалбу, односно не предузима процесна овлашћења да заштити права и интересе детета?

 

 

 
28. јул 2017. Štampa

 

Часопис "Актуелности" у припреми

 

Двоброј стручног часописа "Актуелности" 1-2 /2017 је у припреми, а у плану је да се пред стручном јавношћу појави током септембра.

Подсећамо заинтересоване колеге и колегинице да своје прилоге и саопштења, извештаје или анализе доставе Удружењу на мејл Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli или поштом на адресу Удружења, Београд - Земун, Марије Бурсаћ 49.

 

 

 
24. јул 2017. Štampa

 

Окончан Конкурс за доделу Републичких награда за 2016.

 

На расписан Јавни Конкурс за доделу Републичке награде за ванредни допринос развоју система социјалне заштите, за претходну 2016. годину пристигли су предлози и у категорији установа и организација, као и у категорији појединаца.

Комисија за доделу Републичких награда ће почетком септембра разматрати и донети одлуке о добитницима, а предложена су три појединца и једна установа из система социјалне заштите.

 

 

 
19. јул 2017. Štampa

 

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

 

Удружење је 14. јула  потписало уговор са Министарством правде о почетку рада на реализацији пројекта "Људи који чекају  --  потребе и изазови угрожених група из неразвијених и девастираних подручја за социјалном заштитом ".

Реч је о средствима  прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, а Решењем Владе РС подржана је реализација пројекта који су сачинили стручњаци из Удружења .

Пројекат  предвиђа спровођење истраживања положаја и потреба вишеструко угрожених група која живе изван урбаних центара, у сеоским, најчешће недовољно развијеним и девастираним подручјима са посебним акцентом на угрожене  жене , особе са инвaлидитeтом и стара лица.

Пројекат траје до краја текуће године, до 31. децембра 2017.

 

 

 
15. јул 2017. Štampa

 

ЗАКЉУЧЦИ СА САСТАНКА У ЈАГОДИНИ

 

У Јагодини је дана 10.07.2017. године одржан састанак председника скупштине и УО Асоцијације центара за социјални рад Србије, председника скупштине и овлашћеног представника УО Удружења стручних радника социјалне заштите Србије, директора и секретара Коморе социјалне заштите Србије, председника Синдиката запослених у социјалној заштити Републике Србије и секретара Новог синдиката социјалне заштите Србије, и са следећим питањима на дневном реду састанка...

 

pdf-321    Детаљније...

 

 

 

 
23. јун 2017. Štampa

 

СЕДНИЦА УО У СОМБОРУ

 

Састанак УО одржаће се 30. јуна у Сомбору, а домаћин ће бити Дом за децу "Мика Антић". Биће то прилика да се анализирају достигнућа пројеката који се управо завршавају истеком текућег месеца. Посебно ће се представити резултати пројекта ИПА 2013 намењених јачању примене дечјих права кроз развој система правосуђа и социјалне заштите, а Удружење је као стратешки партнер УНИЦЕФа  реализовало посебан пројекат  у трајању од две године  "Јачање улоге социјалне заштите у пружању подршке породицама у ризику од измештања деце".

У овом тренутку Удружење окончава још два пројекта и то ТЕМПУС и пројекат подржан од стране ресорног министарства из прошле године „Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити“.

Седница ће бити усмерена и на реализацију скоро усвојеног (на Скупштини одржаној на Дивчибарама у мају 2017.) документа Стратешког развоја Удружења за период до 2020. а биће разматрана и нека актуелна текућа питања везана за Програм рада за 2017. годину.

 

 

 
19. јун 2017. Štampa

 

ИСТИЧЕ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА ЗА 2016.

 

Подсећамо заинтересоване да до 26. јуна 2017. могу предложити истакнуте појединце и установе и организације за једну од три Републичке награде у групацији појединаца и за две у категорији установа социјалне заштите.

У двоброју часописа "Актуелности", 3-4 за 2016. годину можете проучити конкурсну процедуру и критеријуме неопходне за упућивање предлога за доделу Републичких награда за ванредне доприносе за 2016. годину.

Двоброј поменутог часописа "Актуелности" налази се управо на интернет страници Удружења у рубрици издаваштво.

 

 

 
12. јун 2017. Štampa

 

ОДЈЕЦИ СА ДИВЧИБАРА

 

Након расправе на Дивчибарама, на стручном скупу одржаном (31. мај до 1. јун 2017. у организацији Удружења стручних радника соц.заштите и Асоцијације центара за социјални рад ) а , у вези садржине и форме мишљења дежурног радника Центра за социјални рад за случај да полицијски службеник затражи мишљење ради израде процене ризика у поводу пријаве насиља у породици,а након консултација са стручњацима из Правосуђа неформално је заузет став  да:

-дежурни стручни радник на захтев полицијског службеника за доставу мишљења, пре доставе мишљења треба да изврши увид у електронску базу података Центра за социјални рад  и мејлом или поруком са службеног мобилног телефона обавести полицијског службеника да се именовани за кога се тражи мишљење, не налази у бази података Центра или да се налази евидентиран као, примера ради: насилник, корисник новчане социјалне помоћи, као странка у бракоразводном поступку и др.

Било би пожељно да у почетку примене Закона о спречавању насиља у породици дежурни радник Центра буде радник са знањем из ове проблематике.

Тим стручњака из система социјалне заштите и правосуђа (окупљен у оквиру реализације пројекта Удружења „Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити“) сматра да би било упутно одговарајућим Упутством или инструкцијом накнадно дефинисати процедуру и садржај „мишљења“ које полицијски службеник може затражити од представника органа старатељства у ситуацији пријаве могућег насиља у породици,а у склопу примене Закона о спречавању насиља у породици.

 

 

 
29. maj 2017. Štampa

 

ТРЕНИНЗИ У БЕОГРАДУ И НОВОМ ПАЗАРУ

 

Акредитовани програм за који је приспело и Решење надлежног министарства ’’ПОСТУПАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ОРГАНИЗОВАЊУ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОСТОЈАЊА РИЗИКА ОД ИЗМЕШТАЊА ДЕЦЕ’’ биће реализован почетком јуна месеца, у Новом Пазару за регион, као и три реализације у Београду.

Ускоро ће учесницима овог акредитованог програма почети да пристижу и потврде које ће издати РЗСЗ у склопу својих овлашћења. Ради се о тренинзима који су реализовани с краја 2015. и током 2016. а које је похађало више од 400 учесника.

Одбору за акредитацију упућен је у поступак акредитације и програм обуке "Планирање сталности у центрима за социјални рад", а и овде се удружење појављује као подносилац и као носиоц ауторских права на програму.  

 

 

 
25. мај 2017. Štampa

 

   РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ РЕПУБЛИЧКИХ НАГРАДА ЗА 2016.

 

Из штампе је управо изашао часопис "Актуелности" број 3-4  за 2016. годину који ће ускоро бити дистрибуиран свим установама и центрима за социјални рад, као и другим пружаоцима услуга. Садржај овог двоброја часописа "Актуелности" доступан је и у електронској верзији и налази се на сајту Удружења, у рубрици Издаваштво.

У поменутом двоброју, 3-4 за 2016. " Aктуелности " објављен је и Конкурс за доделу Републичких награда за ванредне доприносе развоју социјалне заштите за 2016. годину. Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања на сајту Удружења, што значи да се предлози за Републичке награде за појединце и установе подносе до 26. јуна 2017. године.

 

pdf-321    Детаљније...

 

 

 
19. maj 2017. Štampa

  

СТРУЧНИ СКУП И СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ НА ДИВЧИБАРАМА 31.мај. и 1.јун.2017

 

 ........................... . .       ............................... . ....................... . ............ . . . ................ . . .....................

  

 

 programdivcibare2017

 

 

 
10. мај 2017. Štampa

 

СТРУЧНИ СКУП АСОЦИЈАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА

 

У координацији са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одређено је да ће се стручни скуп у организацији Удружења стручних радника социјалне заштите и Асоцијације центара за социјални рад  одржати од 31. маја до 1. јуна 2017.

Том приликом ће се одржати и редовне годишње Скупштине обе организације, биће уручење Републичких награда за ванредне доприносе развоју социјалне заштите за 2015. годину, а централна тема скупа ће бити посвећена положају органа старатељства у поступцима пред судом и актуелним приоритетима у области социјалне заштите.

О месту одржавања стручног скупа и распореду рада, стручна јавност ће ускоро бити информисана. 
5. мај 2017. Štampa

 

ОБУКЕ ЗА СТРУЧНЕ РАДНИКЕ

 

Удружење организује обуку за стручне раднике из центара за социјални рад и установа за смештај деце.

Обука је усмерена на планирање сталности за децу и младе и током следеће недеље тренинзи ће бити одржани у Нишу и Чачку за сараднике из тих региона.
 

Удружење организује тренинг у Петровцу на Млави за сараднике из региона, а тема обуке се односи на обавезе у поступању центара за социјални рад и установа за смештај деце  у ситуацијама постојања ризика за издвајање-измештање деце са сметњама у развоју али и других групација деце из породице. Обука је акредитована а носилац ауторских права је Удружење.
 

Ови тренинзи су део пројекта који Удружење реализује у сарадњи са Уницефом и ресорним министарством, а који се односи на унапређење права детета кроз јачање система правосуђа и социјалне заштите.

 

.

 
25. април 2017. Štampa

 

   У ПРИПРЕМИ СТРУЧНИ СКУП И СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

 

Већ уобичајено, Удружење и Асоцијација ЦСР планирају  да у другој половини маја месеца заједнички одрже редовне, годишње Скупштине.

У комуникацији са представницима ресорног министарства разматраће се и одржавање стручног скупа у склопу наведених активности.

Јавност ће о свему бити благовремено информисана наредних дана.

 

 

 
24. април 2017. Štampa

 

   ОБУКА О ЗАШТИТИ ДЕЦЕ

 

Представник нашег Удружења учествовао је на дводневној обуци, одржаној 19-20. априла  2017. године у Новом Саду у организацији IRC I UNICEF-а.

Обука је имала за циљ информисање и  примену Стандарда оперативних процедура (СОП) и Минималних стандарда у заштити деце избеглица/миграната, као значајних алата у раду, затим специфичних стандарда у вези са координацијом, ризицима у раду са децом без пратње, раду дечијих кутака у градовима и општинама (Шиду, Адашевцу, Принциповцу, Кањижи, Кикинди, Суботици и Сомбору) на миграционим рутама. Обуку је намењена партнерима из КИРС-а, Центара за социјални рад, НВО, волонтерских организација које раде директно са децом и породицама миграната. Методологија рада је била интерактивна и парципативна.

Подсећамо да је наше Удружење активно укључено у пројекат у циљу пружања подршке професионалцима ЦСР у раду са овом популацијом.

 

 

 

 
24. април 2017. Štampa

 

   ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

 

У Центру за социјални рад „Трстеник“ у Трстенику је 13. априла 2017. одржан једнодневни стручни скуп - Панел дискусија о актуелним и заједничким темама из система социјалне заштите и правосуђа, у организацији и подршку надлежног Министарства и Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије.

На тему „имовинске одговорности за другог - правни основ и субјекти одговорности“, говорио је др Илија Зиндовић, судија Апелационог суда у Крагујевцу. О координацији и поступању државних органа и установа у спречавању насиља у породици и пружању заштите и подршке жртвама насиља у породици, реферисала је Тања Павловић Недељковић, судија Апелациног суда у Крагујевцу. О трећој теми која се односила на утврђивање зрелости малолетника у казненим поступцима, говорио је др Драган Обрадовић, судија и акредитовани тренер Правосудне академије за обуку судија, тужиоца, адвоката и полицајаца. Осим напред наведених тема, на стручном скупу се дискутовало и о ситуацијама када се стручни радници центара за социјални рад саслушавају у својству сведока, у кривичним и парничним поступцима, о трошковима вештачења у праничним поступцима као и о плаћању судских такси од стране центара у поступцима које покрећу код Суда. Позиву за учешће на стручном скупу су се одазвали представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичког завода за социјалну заштиту, Коморе социјалне заштите и представници више Центара за социјални рад. Скупу су присуствовали и представници полиције у Трстенику, судије Основног суда у Трстенику и Више суда у Крушевцу (судија за малолетнике).

На основу излагања и интерактивног радa свих учесника, донети су закључци који ће користити уједначавaњу судске праксе у заједничким предметима са правосуђем и бити основ за измену и допуну појединих закона и подзаконских аката у интересу оба система (социјалне заштите и правосуђа).

 

 

 
18. април 2017. Štampa

 

   ТРЕНИНГ ЗА ПЛАНИРАЊЕ СТАЛНОСТИ У ВРАЊУ

 

У наставку пројекта “Јачање улоге центара за социјални рад у пружању подршке породицама у ризику од измештања деце“ чија је реализација продужена до краја јуна 2017. одржаће се тренинг за водитеље случаја са подручја југа Србије.

Наиме, 24.априла ће се у Врању у Дому ученика средњих школа одржати обука за развој вештина у процесу планирања сталности за децу и младе и биће намењена Центрима за социјални рад Врање, Бујановац, Прешево, Сурдулица, Владичин Хан, Трговиште и Босилеград, као и за Центар за развој социјалних локалних услуга из Врања.

 

 

 
4. април 2017. Štampa

 

   У ПРИПРЕМИ ДВОБРОЈ "АКТУЕЛНОСТИ"

 

Редакција часописа "Актуелности" припремила је неколико интересантних текстова који ће бити садржани у броју 3/4 за 2016. годину. Очекује се да часопис из штампарије изађе почетком маја месеца, а напомињемо да ће у овом двоброју   бити објављен и Конкурс за доделу Републичких награда за претходну, 2016. годину.

Заинтересовани сарадници који желе да објаве ауторске текстове-анализе, извештаје из истраживања и сл. молимо да своје прилоге проследе на мејл Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 

 
3. април 2017. Štampa

 

   ОБУКА, ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА, ОКРУГЛИ СТО

 

У склопу рада и скорог окончања пројекта: “Јачање улоге центара за социјални рад у пружању подршке породицама у ризику од измештања деце“ у Новом Пазару ће се 7. априла 2017. одржати тренинг за развој вештина у процесу планирања сталности за децу и младе.

У Трстенику ће се 13. априла 2017. одржати панел расправа која ће се бавити неким отвореним правним питањима положаја органа старатељства у поступцима пред судовима (Имовинска одговорност за другог-правни основ и субјекти одговорности,Утврђивање зрелости мал. у казненим поступцима,Координација државних органа и установа у поступцима заштите жртава породичног насиља).


У Панчеву ће се 20. априла 2017. у Геронтолошком центру одржати округли сто Актива социјалних радника који ће анализирати нека актуелна обележја социјалног рада у установама за смештај старих.

 

 

 
15. март 2017. Štampa

 

   ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ  НАДЗОРНОГ И  УПРАВНОГ ОДБОРА

 

У Београду је 13. марта 2017. у просторијама Удружења у Геронтолошком центру Београд-Земун одржана седница Надзорног одбора у пуном саставу. Седницу НО је водио Веселиновић Драган, Председник НО и том приликом је разматран предлог Финансијског извештаја Удружења за 2016. Предлог је једногласно прихваћен и документ из кога се види да је организација позитивно пословала је упућен УО на даљу процедуру разматрања и усвајања.
 

Управнни одбор је наредног дана, дакле 14. марта 2017. у ГЦ Београд разматрао и усвојио следеће предлоге докумената:

 • Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању за 2016.годину,
 • Програм рада и Финансијски план Удружења за 2017. годину.

 

Сви наведени документи су упућени Скупштини Удружења на разматрање и усвајање.

Донета је одлука да износ годишње чланарине буде као и претходне године, дакле 14.000 динара за центре, установе и друге организације чланице Удружења, остао је исти и износ чланарине за појединце - 1.000 динара. Повећане су накнаде за ангажовање књиговодствене агенције и она сада износи 10.000 динара месечно  и сараднице у канцеларији Удружења и она сада износи 23.000 динара нето.

 

 

 
2. март 2017. Štampa

 

   НОВИ БРОЈ ЧАСОПИСА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

 

Из штампе је управо изашао нови број часописа "Социјална политика", 3/2016 чији је садржај посвећен теми социјалног предузетништва. Овај број часописа бележи 7 ауторских радова еминентних сарадника из универзитетске заједнице и система социјалне заштите, из Србије али и неких околних земаља.

Читаоцима је омогућено да поред текстова који говоре о перспективама развоја социјалног предузетништва, те социјалним компетенцијама  посебних друштвено осетљивих  група  у процесу запошљавања, у броју 3/2016 Социјалне политике могу пронаћи и текстове о примени мултисистемског приступа у раду са младима са антисоцијалним понашањем.

Социјална политика ће ускоро бити дистрибуирана на неких стотинак адреса у оквирима система социјалне заштите, а биће и доступна на сајту Удружења и Института за полтичке студије.

 

 

 
23. фебруар 2017. Štampa

 

   АКРЕДИТОВАН ПРОГРАМ ОБУКЕ

 

На јучерашњој седници Одбора за акредитацију, одржаној у Београду, акредитован је програм обуке "Поступање центара за социјални рад у организовању помоћи и подршке породици у случајевима постојања ризика од измештања деце".

Овај програм обуке је настао као продукт реализације пројекта Удружења у оквиру средстава ИПА 2013 и пројекта Уницефа "Јачање система правосуђа и социјалне заштите како би се унапредила дечија заштита у Србији". Носилац ауторских права на наведеном програму обуке је Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, а аутори овог једнодневног тренинга су Маричић Биљана, Вулевић Драган и Гајић Живорад.

Подсећања ради до сада је реализовано укупно 20 пилот-тренинга наведеног програма обуке, почев од децембра 2015. па све до септембра 2016. а обухваћено је око 400 учесника, махом водитеља случаја из центара за социјални рад али и сарадника из установа за смештај деце.

Након добијања решења о акредитацији и уноса програма обуке у Базу акредитованих програма коју води РЗСЗ, сви учесници из претходно 20 реализованих тренинга добиће потврду о похађању наведеног, акредитованог програма обуке.

 

 

 
7. фебруар 2017. Štampa

 

   У припреми часопис "Актуелности"

 

Двоброј стручног часописа "Актуелности" за 2017. годину је у фази припреме и одабира текстова.

Овим путем позивају се аутори, сарадници из система социјалне заштите да доставе Редакцији часописа своје текстове, истраживања, анализе,  приказе, извештаје.

Текстове за објављивање треба ускладити са  Упутством за ауторе који  можете пронаћи на интернет страници Удружења, у рубрици - издаваштво и на корицама примерка часописа "Актуелности".

Текстове и прилоге за објављивање доставити на мејл   Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli   до краја фебруара.

 

 

 
26. јануар 2017. Štampa

 

   Обуке у Крагујевцу и Краљеву

 

У наставку реализације пројектних активности које  подржава Уницеф (подршка породицама са децом са сметњама у развоју код којих је присутан ризик од измештања деце), а који се спроводи уз подршку ресорног министарства, креће нови циклус тренинга за подизање вештина за планирање сталности за децу и младе.

Почетком фебруара тренинг ће се одржати у Крагујевцу и одмах потом и у Краљеву.
У плану је да до краја марта тренинзи буду организовани у Нишу, Свилајнцу, Шапцу, Неготину, Пироту, Новом Саду, Апатину  и Чајетини.

Овај тренинг који је креирала, Проф др. Жегарац Невенка уз подршку групе сарадника, односно програм обуке требао би у догледно време да буде поднет на акредитацију.

У претходном периоду овај програм обуке је већ обухватио близу 200 водитеља случаја и других сарадника из система социјалне заштите.

 

 
11. јануар 2017. Štampa

 

   СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

 

На јучерашњој седници УО, одржаној електронским путем, донете су две одлуке:

 

 • расписан је Конкурс за доделу Републичких награда за 2016. 
 • солидарна помоћ у износу од по  10.000 динара упућена је запосленима у ЦСР Сјеница као израз помоћи услед штете претрпљене у домаћинствима за време поплава у новембру претходне године.