gototopgototop
15. март 2017. Štampa

 

   ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ  НАДЗОРНОГ И  УПРАВНОГ ОДБОРА

 

У Београду је 13. марта 2017. у просторијама Удружења у Геронтолошком центру Београд-Земун одржана седница Надзорног одбора у пуном саставу. Седницу НО је водио Веселиновић Драган, Председник НО и том приликом је разматран предлог Финансијског извештаја Удружења за 2016. Предлог је једногласно прихваћен и документ из кога се види да је организација позитивно пословала је упућен УО на даљу процедуру разматрања и усвајања.
 

Управнни одбор је наредног дана, дакле 14. марта 2017. у ГЦ Београд разматрао и усвојио следеће предлоге докумената:

  • Извештај о раду и Извештај о финансијском пословању за 2016.годину,
  • Програм рада и Финансијски план Удружења за 2017. годину.

 

Сви наведени документи су упућени Скупштини Удружења на разматрање и усвајање.

Донета је одлука да износ годишње чланарине буде као и претходне године, дакле 14.000 динара за центре, установе и друге организације чланице Удружења, остао је исти и износ чланарине за појединце - 1.000 динара. Повећане су накнаде за ангажовање књиговодствене агенције и она сада износи 10.000 динара месечно  и сараднице у канцеларији Удружења и она сада износи 23.000 динара нето.