gototopgototop
24. април 2017. Štampa

 

   ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

 

У Центру за социјални рад „Трстеник“ у Трстенику је 13. априла 2017. одржан једнодневни стручни скуп - Панел дискусија о актуелним и заједничким темама из система социјалне заштите и правосуђа, у организацији и подршку надлежног Министарства и Удружења стручних радника социјалне заштите Републике Србије.

На тему „имовинске одговорности за другог - правни основ и субјекти одговорности“, говорио је др Илија Зиндовић, судија Апелационог суда у Крагујевцу. О координацији и поступању државних органа и установа у спречавању насиља у породици и пружању заштите и подршке жртвама насиља у породици, реферисала је Тања Павловић Недељковић, судија Апелациног суда у Крагујевцу. О трећој теми која се односила на утврђивање зрелости малолетника у казненим поступцима, говорио је др Драган Обрадовић, судија и акредитовани тренер Правосудне академије за обуку судија, тужиоца, адвоката и полицајаца. Осим напред наведених тема, на стручном скупу се дискутовало и о ситуацијама када се стручни радници центара за социјални рад саслушавају у својству сведока, у кривичним и парничним поступцима, о трошковима вештачења у праничним поступцима као и о плаћању судских такси од стране центара у поступцима које покрећу код Суда. Позиву за учешће на стручном скупу су се одазвали представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичког завода за социјалну заштиту, Коморе социјалне заштите и представници више Центара за социјални рад. Скупу су присуствовали и представници полиције у Трстенику, судије Основног суда у Трстенику и Више суда у Крушевцу (судија за малолетнике).

На основу излагања и интерактивног радa свих учесника, донети су закључци који ће користити уједначавaњу судске праксе у заједничким предметима са правосуђем и бити основ за измену и допуну појединих закона и подзаконских аката у интересу оба система (социјалне заштите и правосуђа).