gototopgototop
12. јун 2017. Štampa

 

ОДЈЕЦИ СА ДИВЧИБАРА

 

Након расправе на Дивчибарама, на стручном скупу одржаном (31. мај до 1. јун 2017. у организацији Удружења стручних радника соц.заштите и Асоцијације центара за социјални рад ) а , у вези садржине и форме мишљења дежурног радника Центра за социјални рад за случај да полицијски службеник затражи мишљење ради израде процене ризика у поводу пријаве насиља у породици,а након консултација са стручњацима из Правосуђа неформално је заузет став  да:

-дежурни стручни радник на захтев полицијског службеника за доставу мишљења, пре доставе мишљења треба да изврши увид у електронску базу података Центра за социјални рад  и мејлом или поруком са службеног мобилног телефона обавести полицијског службеника да се именовани за кога се тражи мишљење, не налази у бази података Центра или да се налази евидентиран као, примера ради: насилник, корисник новчане социјалне помоћи, као странка у бракоразводном поступку и др.

Било би пожељно да у почетку примене Закона о спречавању насиља у породици дежурни радник Центра буде радник са знањем из ове проблематике.

Тим стручњака из система социјалне заштите и правосуђа (окупљен у оквиру реализације пројекта Удружења „Јачање капацитета сарадника у социјалној заштити“) сматра да би било упутно одговарајућим Упутством или инструкцијом накнадно дефинисати процедуру и садржај „мишљења“ које полицијски службеник може затражити од представника органа старатељства у ситуацији пријаве могућег насиља у породици,а у склопу примене Закона о спречавању насиља у породици.