gototopgototop
16. април 2010. Štampa

 

ПРЕДЛОГ ФПН

 

Факултет политичких наука

Јове Илића 165
Београд


- Декану
- Продекану за студије првог степена
- Катедри за соц.рад и соц.политикуПредмет: Омогућавање наставка студија
социјалним радницима са VI степеном
у школској 2010./2011.

 

 

Већ дуги низ година у области социјалне заштите али и других друштвених делатности у којима је нужно ангажовање стручњака- социјални радник уочава се недостатак овог профила готово на читавој територији Републике Србије. Истовремено ,промене које се спроводе у систему социјалне заштите „захтевају“ и подизање општег нивоа компетенција самих социјалних радника до нивоа VII степена стручне спреме. Додатно је препозната  потреба социјалних радника са VI степеном стручне спреме да своје основно образовање ускладе са захтевима савременог социјалног рада, тим пре што већ имамо примера да се неке друге струке (нпр.социолози, Нишки Универзитет) додатно „оспособљавају“за звање дипл.социјалних радника ?

 

Овом иницијативом наше Удружење (подржано и од других асоцијација-Друштво социјалних радника Србије, Асоцијација центара за социјални рад, Синдикат запослених у социјалној заштити...) а пре свега Секција социјалних радника се на овај начин залаже да матични факултет организује и омогући колегама и колегиницама са завршеном Вишом школом за социјалне раднике даљи наставак студија, уз максимално уважавање и вредновање (признавање већ положених испита) наставног програма који су већ завршили и прошли на својим студијама.

 

У складу са заузетим ставовима на седницама Секретаријата Секције социјалних радника, као и на Стручном скупу Секције социјалних радника  „Шумарице-2009“ од 04-06.XI 2009. год. о потреби прецизног утврђивања стварне и одговорне заинтересованости колега/ица социјалних радника са VI степеном стручне спреме за  могућност наставка студија  и стицање VII степена стручне спреме на ФПН у Београду,  евентуалним директним уписом III године, уз полагање диференцијалних испита и наравно адекватном уплатом школарине,спроведена је опсежна анкета.

 

Након анализе попуњених упитника који смо послали свим установама социјалне заштите Србије, и не само њима (велики број установа ван система социјалне заштите- здравство, школство, привреда...), дошли смо до броја од 93 заинтересованих колегиница и колега. Дакле, 93 колега/ица, социјалних радника са VI степеном се изјаснило да жели даљи наставак студија, уписом на трећу годину, уколико би се то омогућило и организовало на ФПН, катедри за социјалну политику и социјални рад.

 

Председништво Удружења стручних радника социјалне заштите Србије је у Вршцу, на седници одржаној у марту ове године подржало залагање и иницијативу Секције социјалних радника, оцењујући је као веома битну за успостављање укупног система квалитета у области социјалне заштите.

 

Из тог разлога Вам се обраћамо са Молбом да размотрите ову иницијативу и помогнете око обезбеђења могућности да ФПН у Београду, смер Cоцијална политика и социјални рад омогући наведеним заинтересованим колегама да школске 2010./2011. године изврше упис III године.

 

Овим бисмо  омогућили једном значајном броју стручних радника у социјалној заштити да у складу са новим законским решењима која нас очекују од 2о11. године (очекује се усвајање новог Закона о социјалној заштити) ухвате прикључак са очекивањима законодавца, посебно имајући у виду хронични недостатак дипл. социјалних радника у пракси.

 

 

АНАЛИЗА ОБРАЂЕНОГ УПИТНИКА

Анализа обрађеног упитника


 

 

Председник
Секције социјалних радника
Миодраг Л. Талпеш