gototopgototop
7. септембар 2010. Štampa

 

ПОДРШКА ИНИЦИЈАТИВИ УДРУЖЕЊА

 

 

Министарство рада и социјалне политике и Републички завод за социјалну заштиту су подржали иницијативу Секције социјалних радника при Удружењу о омогућавању наставка студија социјалним радницима са VI степеном стручне спреме. На тај начин би се, по старом образовном програму, обезбедило да социјални радници са завршеном Вишом школом за социјалне раднике  стекну звање дипл.социјалног радника. Писма подршке упућена су Факултету политичких наука, односно продекану, Проф.др Ани Чекеревац.

 

.