gototopgototop
21. јануар 2013.
Бескућништво

 

 

Најновији број часописа "Социјална мисао" издавача, Г/дина Радула Јовановића и суиздавача Републичког завода за социјалну заштиту и Фондације солидарности Србије доноси мноштво радова из области социјалне заштите-положај бескућника.


Гост уредник овог броја (бр.76) је Проф. др Александар Југовић, а међу ауторима има сарадника и из непосредног окружења, најпре из БиХ, Словеније и Хрватске. Наравно, највећи број аутора је и у овом последњем броју за претходну годину из наше земље.

 

...