gototopgototop
3. новембар 2016. Štampa

 

   ТРЕНИНГ ЗА ЕУ ПРОЈЕКТЕ

 

У Привредној комори Војводине у Новом Саду, 2. новембра је одржан тренинг ''Како написати добар пројекат за ЕУ фондове и добити бесповратна средства'', на којем је учествовао представник нашег Удружења. Циљ тренинга је био како овладати вештинама за успешно аплицирање у ЕУ програмима (HORIZON 2020 и Инструмент за претприступну помоћ IPA II).

Како је наше Удружење, у оквиру стратешких праваца развоја за период 2016-2020, планирало и потребу финансирања из ова два програма, увођења пројектног рада и аплицирање ка ЕУ програмима и повећану конкурентност, ово је био квалитетан увод и добар почетак у правцу реализације планираног акционог плана.

Тренинг је указао на могућности финансирања из ова два програма, на кључне фазе и изазове у процесу припреме предлога пројекта и потребу овладавања методологијом (па и терминологијом), израде пројектног предлога: од припреме до подношења саме апликације пројекта (oд развоја идеје, проналажења и анализе конкурса, тражења партнера и координатора на пројекту), дизајна и писања предлога пројекта као и подношења саме апликације.

Организатор тренинга: ЕУТА из Београда, Предавачи: Ратко Бојовић и Владимир Тодоровић. Тренинг је изазвао огромно интересовање и био изузетно добро посећен.